Doelstellingen

Inkoopafspraken
Amara onderhandelt met het totaalvolume van de aangesloten partners met de preferred suppliers. Door deze krachtenbundeling worden er gunstigere inkoopcondities bereikt dan door de bedrijven op eigen kracht.

De partners besparen hierdoor ook nog eens tijd en zijn altijd verzekerd van concurrerende afspraken.

Kennisuitwisseling en kennis ontwikkeling
In het netwerk is heel veel kennis aanwezig. Door de netwerkfunctie komt deze kennis beschikbaar voor alle partners. Voor vraagstukken van algemeen belang zal er ook aan kennisontwikkeling worden gedaan door het uitnodigen van experts op de bijeenkomsten.

Nieuwe ontwikkelingen worden door Amara nauwgezet op de voet gevolgd.

Uitwisseling van capaciteit en specialiteiten
Onderlinge ondersteuning vindt plaats door het aan de partners beschikbaar stellen van capaciteit en specialiteiten. Regionale bijeenkomsten bij de partners zullen een onderdeel van het netwerken zijn.
Opleidingen, seminars en excursies
Mede op verzoek van de partners zal Amara gezamenlijk opleidingen, seminars, workshops en excursies organiseren.
Bedrijfsbezoeken aan preferred suppliers zullen hierbij een vast onderdeel vormen, waarbij naast het sociale samenzijn ook specifieke productinformatie gegeven zal worden.
Certificering
Amara zal de partners ondersteuning geven bij het aanvragen en behalen van een FSC- of ISO-certificaat.

Amara Partners

Amara Partners is een samenwerkingsverband van ruim 40 grafische bedrijven in Nederland, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Amara Twitter

Partner Login