Strategie geeft MKB-bedrijven richting en houvast

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven wil haar strategie veranderen als gevolg van de economische crisis, zo blijkt uit onderzoek van het blad Managementteam. Wat is de meerwaarde van een bedrijfsstrategie? Wat levert het uw bedrijf op? En: hoe komt u tot een strategie?

Na een aantal jaren waarin bedrijven massaal uitstapjes maakten om te profiteren van de economische groei, dwingt de economische crisis bedrijven terug te gaan naar de kern. Strategie is daarin cruciaal. Valkuil is dat de bedrijfsstrategie vaak in het hoofd van de ondernemer zit en dat deze onvoldoende expliciet en inzichtelijk is voor anderen in het bedrijf.

Wat is strategie?
Een bedrijfsstrategie omvat de doelstellingen die het bedrijf op langere termijn – 3 tot 5 jaar – wil bereiken. Daarnaast beschrijft een bedrijfsstrategie vooral op welke manier het bedrijf die doelen wil bereiken. Strategie geeft richting aan keuzes en activiteiten.

Een term die vaak in één adem wordt genoemd met bedrijfsstrategie is het begrip missie. In de missie formuleert een bedrijf haar bestaansrecht. Waartoe is uw bedrijf op aarde? Waarom doet uw bedrijf wat het doet? Een missie is vaak wat abstract; de strategie bouwt erop voort door de bedrijfsmissie te vertalen naar concrete bedrijfsdoelstellingen.

Strategie geeft richting en houvast
Onderzoek toont aan dat strategie een gunstig effect heeft op een bedrijf. Niet alleen voor grote ondernemingen maar ook voor MKB-bedrijven. Voor MKB-ondernemers is de strategie vaak een middel om persoonlijke drijfveren en bedrijfsambities te realiseren.

De meerwaarde van strategie:

Strategie geeft richting
Het geeft richting aan keuzes om dingen wel of niet te doen. Strategie is de verbinding tussen alles wat in een bedrijf plaatsvindt.

Strategie motiveert medewerkers
Medewerkers zijn meer gemotiveerd als ze weten waarom dingen gebeuren.

Strategie maakt het onderscheid
Bedrijven leiden door zich te onderscheiden. Grijze muizen vallen niet op

Strategie geeft uitzicht op succes
Bedrijven die keuzes maken zijn succesvoller, ook als de economie weer aantrekt.

Strategie is een middel tot reflectie
Het formuleren van een strategie dwingt uw bedrijf zo nu en dan stil te staan bij sterktes en zwaktes. Reflectie helpt u verder.

Aan de slag met uw bedrijfsstrategie
Het formuleren of bijstellen van een bedrijfsstrategie hoeft niet complex te zijn. U kiest de aanpak die het beste bij u past. Behalve directie en MT doet u er goed aan (een vertegenwoordiging van) uw medewerkers te betrekken. Dat vergroot het draagvlak.

Enkele mogelijkheden om met uw bedrijfsstrategie aan de slag te gaan:

Ontwerp een toekomstbeeld van uw bedrijf

Waar wil uw bedrijf staan over x jaar? Welke markten bedient u dan? Wat voor type medewerkers heeft u in dienst? Hoe ziet u uw eigen rol als ondernemer in de toekomst? Door u te bezinnen op deze en andere vragen, vormt u zich een beeld van uw toekomstige bedrijf. Vervolgens kunt u de stappen bepalen om er te komen.

Bezin u op sterke en zwakke punten
Wat gaat goed met uw bedrijf? Wat gaat minder goed? Hoe zijn sterke punten te behouden of verder te versterken? Hoe kunt u zwakke punten verbeteren? Kritische reflectie op wat goed en minder goed gaat, is de eerste stap naar nieuwe of aangepaste strategische keuzes.

Visualiseer uw bedrijf in zijn omgeving
Wat ziet u in de omgeving van uw bedrijf gebeuren? Wat zijn trends en ontwikkelingen in de vragen van klanten? Hoe spelen uw concurrenten op die veranderingen in? Ontwikkelingen in de omgeving van uw bedrijf kunnen u dwingen uw strategie aan te passen.

Benut een klankbord van buiten
Bedenk niet alles vanuit de ivoren toren van uw bedrijfsgebouw. Haal de buitenwereld binnen in de vorm van klantenpanels, gesprekken met leveranciers of andere externe partijen. Laat u een spiegel voorhouden om vervolgens slimme keuzes te kunnen maken. Houd de sensor voor ontwikkelingen in de buitenwereld actief.

 

Artikel afkomstig van Syntens, klik hier om naar het artikel op hun website te gaan.

Geen reactie mogelijk.

Amara Partners

Amara Partners is een samenwerkingsverband van ruim 40 grafische bedrijven in Nederland, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Amara Twitter

Partner Login