Leren op je werkplek!

Wanneer de jonge Albert Einstein thuiskwam was de standaardvraag van zijn moeder: ‘Welke vraag heb je vandaag gesteld?’ Haar overtuiging was namelijk: als je iets gevraagd hebt, ben je werkelijk met leren bezig geweest. Wat heb je geleerd? Wat heb je gevraagd? wat heb je ontdekt?

Zou het niet heerlijk zijn als de medewerkers van je organisatie zo’n leerinstelling hadden? Ron Witjas geeft in het boekje Hoe een koe een haas… drie elementen aan waarin je kunt investeren om het leren op de werkplek te vergroten.

1. De leerurgentie en de leerverleiding Zorg voor taken of doelen die complex en veeleisend zijn en dwingen tot samenwerking, zodat de medewerkers wel samen moeten leren. Anders lukt het ze gewoon niet.

2. Het leerklimaat en vooral de rol van de leidinggevende daarin Zorg dat de leidinggevenden als cultuurdragers een lerende omgeving in de organisatie creëren. Hoe regelen zij dat er ruimte is voor reflectie en overleg? Hoe normaal is feedback en hoe goed zijn leidinggevenden in het geven daarvan? Hoe positief laten zij zich uit over het leren en alles wat dat vraagt? Laat ook het hogere management horen en zien dat het leren op het werk echt belangrijk vindt?

3. De leervermogens van de persoon zelf Mensen leren zelfstandig, met anderen en van anderen. Ieder mens heeft daarin voorkeuren, die ook weer afhangen van wat er geleerd moet worden en onder welke condities. Sluit aan bij de voorkeur van de lerende.

Naar: Ron Witjas, Hoe een koe een haas… Leren op de werkplek. Den Haag: Ardis, 2010.
Overgenomen van de Coachingskalender.

(Uitgeverij Boom Nelissen)

Geen reactie mogelijk.

Amara Partners

Amara Partners is een samenwerkingsverband van ruim 40 grafische bedrijven in Nederland, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Amara Twitter

Partner Login